Christendom in Georgië – deel 1 [Zura Kalandadze]

jvariKlooster van Jvari nabij Mtskheta, een van de oudste overlevende kloosters in Georgië (6de eeuw na. Chr.)

Georgië, door de inheemse bevolking Sakartvelo genoemd, is gelegen in de Kaukasus aan de oever van de Zwarte Zee. Dit bergachtige land, dat op de grens ligt van Europa en Azië, had altijd een strategische positie in velerlei richting, ook als een link tussen het Oosten en het Westen.

Vόόr de tijd van het Christendom was er in Georgië reeds een geloof in een ‘god-schepper’, in ‘zon, maan en 5 sterren’ en in een 7-handige afgod ‘Bochi’. In de derde eeuw werden 2 andere afgoden toegevoegd: ‘Gatsi’ en ‘Gaïmi’. Later ontstond de verering van ‘Armazi’, die werd beschouwd als de zon, symbool van licht en warmte, als schepper van deugd en leven.

De inhoud en praktijk van de Oud-testamentische traditie kan in Georgië in verband gebracht worden met de Joodse immigratie, die van een enorme omvang was. Dit gebeurde gedurende het koningschap van Nebudkadnezar in de zesde/zevende eeuw voor Christus. Informatie over deze Joodse mensen wordt gegeven door de Georgische Kronieken, genaamd ‘Kartlis Tskhovreba’ (citaat “priesters van Bodi, levend in Mtsketa en schriftgeleerden van Kodistskharo”). Vanuit Georgië trokken elk jaar Joodse mensen naar Jeruzalem om daar deel te nemen aan het Sanhedrin.

Door de informatie van een kroniek-schrijver is bekend, dat bij de discussies over de veroordeling van Jezus Christus, mensen uit Georgië aanwezig waren (Elioz en Longinos Karsneli). Hogepriester Elioz, die Joods was, bracht het opperkleed van Jezus Christus met zich mee naar Georgië. Toen een zuster van Elioz, Sidonia genaamd, haar broer ontmoette, drukte zij dit kleed tegen haar hart en zij stierf onmiddellijk. Het bleek onmogelijk dit kleed uit haar handen te krijgen en zij en het kleed werden samen begraven in Mtskheta (stad in midden Georgië).

Volgens Georgische kronieken en over leveringen werd na Pinksteren in Jeruzalem geloot onder de moeder van God en de apostelen, met als doel te weten waarheen elk van hen moest gaan om het Evangelie te prediken. Voor Georgië viel het lot op de moeder van God. Georgië is het voor de moeder van God bestemde land. De geschiedenis toont haar speciale zorg voor Georgië aan.

* * *

Lees verder “Christendom in Georgië – deel 1 [Zura Kalandadze]”

Advertenties